5.000€ έως 50.000€ για πληττόμενες επιχειρήσεις
μέσω ΕΣΠΑ

100% ΜΗ επιστρεπτέα ενίσχυση - Αιτήσεις έως 21/12/2020

Δωρεάν υπολογισμός βαθμολογίας
και ύψους ενίσχυσης
ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ESPA HELLAS

Η περίοδος υποβολής φακέλων ολοκληρώθηκε & αναμένονται τα επίσημα αποτελέσματα.

ΜΗ επιστρεπτέα ενίσχυση 5.000 έως 50.000€ σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Αττική

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για την επιδότηση ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Αττικής

Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που λειτουργούν νομίμως στη Περιφέρεια Αττικής. 

Eως 20 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 15.00.

Θα πρέπει ωστόσο να συγκεντρωθούν ταχύτατα το σύνολο των δικαιολογητικών για να εξασφαλιθεί η έγκαιρη υποβολή.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 50.000€.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα:

  • των αγορών εμπορευμάτων χρήσης
  • των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης
  • του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών
  • του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
  • του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές βιολογικές δραστηριότητες)
  • διάφορα λειτουργικά έξοδα.

Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο των 50.000,00€, η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται στα 50.000,00€, ενώ σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από 5.000,00€, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στη Δράση. Επισημαίνεται ότι αποδεκτές είναι μόνο οι αιτήσεις των επιχειρήσεων που:

Η Espa Hellas θα σας ζητήσει το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών προκειμένου να συνταχθεί και να υποβληθεί στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής ο επενδυτικός σας φάκελος.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να μας παραδοθούν το αργότερο έως την Τετάρτη 16/12 και ώρα 16:00.

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με συνολικό προϋπολογισμό 200.000.000€ και πλέον έχει ενισχυθεί στα 250.000.000€.

Θα πληρωθούν οι εταιρείες που έχουν υποβάλλει ορθά το φάκελο & που συγκεντρώνουν την μεγαλύτερη βαθμολογία.

Ο αριθμός των δικαιούχων θα εξαρτηθεί από το ύψος των ποσών που θα λάβει η κάθε επιχείρηση.

Συμπληρώστε την ειδική φόρμα που θα βρείτε σε αυτή τη σελίδα προκειμένου να υπολογίσουμε την βαθμολογία της επιχείρησής σας.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία παρέχεται δωρέαν σε όλες τις επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Αττική.

.
0
σε εγκεκριμένα επενδυτικά προγράμματα
0
εγκρίσεις
0 %
επιτυχία

Άλλες Ευκαιρίες Χρηματοδότησης

Δείτε τα πλέον δημοφιλή προγράμματα χρηματοδότησης. Τηλεφωνήστε μας στο 2109324680 για δωρεάν ενημέρωση. 

Οι ειδικοί στα προγράμματα ΕΣΠΑ

Αξιοποιήστε τα προγράμματα ΕΣΠΑ για να χρηματοδοτήσετε τα επιχειρηματικά σας σχέδια.

Επιλεξιμότητα

Με ελάχιστα στοιχεία που μας παρέχει κάθε επιχείρηση, εντοπίζουμε το σύνολο των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων και ενημερώνουμε τους πελάτες μας αναλυτικά για τα καλύτερα προγράμματα.

Δημιουργία Φακέλου

Συγκεντρώνουμε το σύνολο των δικαιολογητικών & συντάσσουμε όλες τις απαραίτητες χρηματοοικονομικές αναφορές.

Υποβολή Πρότασης

Υποβάλλουμε τον πλήρη φάκελο στις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη συμμετοχή της επιχείρησης στο επιλεγμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Υλοποίηση του έργου / Εκταμίευση

Μετά την εγκριτική απόφαση των υπηρεσιών του ΕΣΠΑ, παραμένουμε δίπλα στην επιχείρησή για την συμμόρφωση της τόσο με τις απαιτήσεις του προγράμματος, αλλά και για να την βοηθήσουμε να το υλοποιήσει.

100% εγγύηση ένταξης

Παρέχουμε εγγύηση ορθής υποβολής κάθε έργου που αναλαμβάνουμε.

Μαζί μας είστε σίγουροι, πως εφόσον είστε δικαιούχος & η επιχείρησή σας πληρροί τις προϋποθέσεις, ο φάκελος σας θα εγκριθεί.

Υψηλού επιπέδου υπηρεσίες
για τις επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν

Αποστολή μας η υποστήριξη κάθε φιλόδοξου επιχειρηματικού εγχειρήματος. Είμαστε οι συνεργάτες που θα σας βοηθήσουν να υλοποιήσετε τα όνειρά σας, με τη δύναμη τόσο των ευρωπαϊκών πόρων αλλά και της επιστημονικής προσέγγισης της επιχειρηματικότητας.

Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικού Συμβούλου

Επιχειρησιακά Σχέδια

Εξαγορές & Συγχωνεύσεις

Άντληση επενδυτικών και δανειακών κεφαλαίων

Στρατηγικός σχεδιασμός και Ανάπτυξη

Επιχειρησιακά Σχέδια Αναδιάρθρωσης Δανειακών Υποχρεώσεων

Υπαγωγή επενδυτικών Έργων προς Χρηματοδότηση

Στρατηγική Ψηφιακής Μεταρρύθμισης

Τα νέα του ΕΣΠΑ στο email σας