5.000€ έως 50.000€ για πληττόμενες επιχειρήσεις
μέσω ΕΣΠΑ

100% ΜΗ επιστρεπτέα ενίσχυση - Αιτήσεις έως 21/12/2020

Δωρεάν υπολογισμός βαθμολογίας
και ύψους ενίσχυσης
ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ESPA HELLAS

Επιχορήγηση επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου

Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για την επιδότηση ΕΣΠΑ προς της επιχειρήσεις της εστίασης για την αγορά θερμαντικών σωμάτων.

Επιχειρήσεις Εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή.

Οι Κωδικοί Αρχικής Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που επιδοτούνται είναι οι:

  • 56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
  • 56.29.20: Υπηρεσίες καντίνας
  • 56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ).
  • Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού από επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.
  • Προμήθεια θερμαντικών σωμάτων που πραγματοποιήθηκε από την 01/02/2020  και πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, καλύπτεται από αυτήν, υπό την προϋπόθεση ότι ο λήπτης της ενίσχυσης διέθετε τουλάχιστον έναν ενεργό ΚΑΔ κατά την ημερομηνία προμήθειας και εξακολουθεί να τον διαθέτει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης προς χρηματοδότηση.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής ΥποβολήςΔευτέρα 04 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 15:00.

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής ΥποβολήςΠέμπτη 04 Μαρτίου 2021 και ώρα 17:00.

Η Espa Hellas θα σας ζητήσει το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών προκειμένου να συνταχθεί και να υποβληθεί στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής ο επενδυτικός σας φάκελος.

.
0
σε εγκεκριμένα επενδυτικά προγράμματα
0
εγκρίσεις
0 %
επιτυχία

Άλλες Ευκαιρίες Χρηματοδότησης

Δείτε τα πλέον δημοφιλή προγράμματα χρηματοδότησης. Τηλεφωνήστε μας στο 2109324680 για δωρεάν ενημέρωση. 

Οι ειδικοί στα προγράμματα ΕΣΠΑ

Αξιοποιήστε τα προγράμματα ΕΣΠΑ για να χρηματοδοτήσετε τα επιχειρηματικά σας σχέδια.

Επιλεξιμότητα

Με ελάχιστα στοιχεία που μας παρέχει κάθε επιχείρηση, εντοπίζουμε το σύνολο των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων και ενημερώνουμε τους πελάτες μας αναλυτικά για τα καλύτερα προγράμματα.

Δημιουργία Φακέλου

Συγκεντρώνουμε το σύνολο των δικαιολογητικών & συντάσσουμε όλες τις απαραίτητες χρηματοοικονομικές αναφορές.

Υποβολή Πρότασης

Υποβάλλουμε τον πλήρη φάκελο στις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη συμμετοχή της επιχείρησης στο επιλεγμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Υλοποίηση του έργου / Εκταμίευση

Μετά την εγκριτική απόφαση των υπηρεσιών του ΕΣΠΑ, παραμένουμε δίπλα στην επιχείρησή για την συμμόρφωση της τόσο με τις απαιτήσεις του προγράμματος, αλλά και για να την βοηθήσουμε να το υλοποιήσει.

100% εγγύηση ένταξης

Παρέχουμε εγγύηση ορθής υποβολής κάθε έργου που αναλαμβάνουμε.

Μαζί μας είστε σίγουροι, πως εφόσον είστε δικαιούχος & η επιχείρησή σας πληρροί τις προϋποθέσεις, ο φάκελος σας θα εγκριθεί.

Υψηλού επιπέδου υπηρεσίες
για τις επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν

Αποστολή μας η υποστήριξη κάθε φιλόδοξου επιχειρηματικού εγχειρήματος. Είμαστε οι συνεργάτες που θα σας βοηθήσουν να υλοποιήσετε τα όνειρά σας, με τη δύναμη τόσο των ευρωπαϊκών πόρων αλλά και της επιστημονικής προσέγγισης της επιχειρηματικότητας.

Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικού Συμβούλου

Επιχειρησιακά Σχέδια

Εξαγορές & Συγχωνεύσεις

Άντληση επενδυτικών και δανειακών κεφαλαίων

Στρατηγικός σχεδιασμός και Ανάπτυξη

Επιχειρησιακά Σχέδια Αναδιάρθρωσης Δανειακών Υποχρεώσεων

Υπαγωγή επενδυτικών Έργων προς Χρηματοδότηση

Στρατηγική Ψηφιακής Μεταρρύθμισης

Τα νέα του ΕΣΠΑ στο email σας