Επιδότηση ΕΣΠΑ για επιχειρήσεις εστίασης.

Μη επιστρεπτέα ενίσχυση έως 100.000€

Δωρεάν έλεγχος & υπολογισμός της ενίσχυσης. ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ

Η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε!

ΜΗ επιστρεπτέα ενίσχυση 7% επί του τζίρου του κύριου ΚΑΔ εστίασης ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του 2019 – Ενίσχυση έως 100.000€ ανα επιχείρηση εστίασης.

Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για την μη επιστρεπτέα επιδότηση ΕΣΠΑ για την εστίαση.

Επιχειρήσεις Εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι οποίες θα πρέπει να δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους ΚΑΔ:

  • 56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης,
  • 56.21: Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις,
  • 56.29.20: Αλλες υπηρεσίες εστίασης,
  • 56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2020,
  • Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Κεφαλαίου 6: «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ». Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών πριν την 01.01.2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, όπως αυτός αναγράφεται στο σχετικό Πεδίο του Εντύπου Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) του φορολογικού έτους 2019 που υποβλήθηκε στο έτος 2020. Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός του 2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του κύριου ΚΑΔ δραστηριότητας,
  • Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014,
  • Να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ,
  • Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών του έτους 2020 ποσοστού 30%, τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019,
  • Ο δυνητικός λήπτης της ενίσχυσης υποβάλλει μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ, για το σύνολο εγκαταστάσεων εστίασης που διαθέτει.
Οι επιχειρήσεις που έχουν συνάψει συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise), με την ιδιότητα του δικαιοπαρόχου ή του δικαιοδόχου, δηλώνουν το εν λόγω γεγονός στην αίτηση χρηματοδότησης και ελέγχονται κατά το στάδιο της επαλήθευσης ως προς το αν αποτελούν συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις, προκειμένου να προσδιοριστούν οι ενισχύσεις που προσμετρώνται για τον έλεγχο της σώρευσης.

Οι δαπάνες των επιχειρήσεων για την προμήθεια πρώτων υλών είναι επιλέξιμες από την 1η Απριλίου 2021 και μετά.

Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης για την προμήθεια πρώτων υλών θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως 31.12.2021.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τις διαδικασίες του ΕΣΠΑ.

Εμπιστευθείτε την Espa Hellas για την ορθή υποβολή του φακέλου σας.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Παρασκευή 14 Μαΐου 2021 και ώρα 10:00

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021 και ώρα 15:00

.
0
σε εγκεκριμένα επενδυτικά προγράμματα
0
εγκρίσεις
0 %
επιτυχία

Άλλες Ευκαιρίες Χρηματοδότησης

Δείτε τα πλέον δημοφιλή προγράμματα χρηματοδότησης. Τηλεφωνήστε μας στο 2109324680 για δωρεάν ενημέρωση. 

Οι ειδικοί στα προγράμματα ΕΣΠΑ

Αξιοποιήστε τα προγράμματα ΕΣΠΑ για να χρηματοδοτήσετε τα επιχειρηματικά σας σχέδια.

Επιλεξιμότητα

Με ελάχιστα στοιχεία που μας παρέχει κάθε επιχείρηση, εντοπίζουμε το σύνολο των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων και ενημερώνουμε τους πελάτες μας αναλυτικά για τα καλύτερα προγράμματα.

Δημιουργία Φακέλου

Συγκεντρώνουμε το σύνολο των δικαιολογητικών & συντάσσουμε όλες τις απαραίτητες χρηματοοικονομικές αναφορές.

Υποβολή Πρότασης

Υποβάλλουμε τον πλήρη φάκελο στις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη συμμετοχή της επιχείρησης στο επιλεγμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Υλοποίηση του έργου / Εκταμίευση

Μετά την εγκριτική απόφαση των υπηρεσιών του ΕΣΠΑ, παραμένουμε δίπλα στην επιχείρησή για την συμμόρφωση της τόσο με τις απαιτήσεις του προγράμματος, αλλά και για να την βοηθήσουμε να το υλοποιήσει.

100% εγγύηση ένταξης

Παρέχουμε εγγύηση ορθής υποβολής κάθε έργου που αναλαμβάνουμε.

Μαζί μας είστε σίγουροι, πως εφόσον είστε δικαιούχος & η επιχείρησή σας πληρροί τις προϋποθέσεις, ο φάκελος σας θα εγκριθεί.

Υψηλού επιπέδου υπηρεσίες
για τις επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν

Αποστολή μας η υποστήριξη κάθε φιλόδοξου επιχειρηματικού εγχειρήματος. Είμαστε οι συνεργάτες που θα σας βοηθήσουν να υλοποιήσετε τα όνειρά σας, με τη δύναμη τόσο των ευρωπαϊκών πόρων αλλά και της επιστημονικής προσέγγισης της επιχειρηματικότητας.

Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικού Συμβούλου

Επιχειρησιακά Σχέδια

Εξαγορές & Συγχωνεύσεις

Άντληση επενδυτικών και δανειακών κεφαλαίων

Στρατηγικός σχεδιασμός και Ανάπτυξη

Επιχειρησιακά Σχέδια Αναδιάρθρωσης Δανειακών Υποχρεώσεων

Υπαγωγή επενδυτικών Έργων προς Χρηματοδότηση

Στρατηγική Ψηφιακής Μεταρρύθμισης

Τα νέα του ΕΣΠΑ στο email σας