Οι ειδικοί στα προγράμματα
ΕΣΠΑ
Καλωσήρθατε στην EspaHellas
Ενίσχυσε την επιχείρησή σου
με τη δύναμη του ΕΣΠΑ
Ενίσχυσε τα επενδυτικά σου σχέδια

Οι ειδικοί στις επιδοτήσεις μέσω ΕΣΠΑ

Ενημερωθείτε για τις δυνατότητες της δικής σας επιχείρησης

0
σε εγκεκριμένα επενδυτικά προγράμματα
0
εγκρίσεις
0 %
επιτυχία

Οι ειδικοί στα προγράμματα ΕΣΠΑ

Αξιοποιήστε τα προγράμματα ΕΣΠΑ για να χρηματοδοτήσετε τα επιχειρηματικά σας σχέδια.

Επιλεξιμότητα

Με ελάχιστα στοιχεία που μας παρέχει κάθε επιχείρηση, εντοπίζουμε το σύνολο των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων και ενημερώνουμε τους πελάτες μας αναλυτικά για τα καλύτερα προγράμματα.

Δημιουργία Φακέλου

Συγκεντρώνουμε το σύνολο των δικαιολογητικών & συντάσσουμε όλες τις απαραίτητες χρηματοοικονομικές αναφορές.

Υποβολή Πρότασης

Υποβάλλουμε τον πλήρη φάκελο στις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη συμμετοχή της επιχείρησης στο επιλεγμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Υλοποίηση του έργου / Εκταμίευση

Μετά την εγκριτική απόφαση των υπηρεσιών του ΕΣΠΑ, παραμένουμε δίπλα στην επιχείρησή για την συμμόρφωση της τόσο με τις απαιτήσεις του προγράμματος, αλλά και για να την βοηθήσουμε να το υλοποιήσει.

100% εγγύηση ορθής συμμετοχής

Παρέχουμε εγγύηση ορθής υποβολής κάθε έργου που αναλαμβάνουμε.

Μαζί μας είστε σίγουροι, πως εφόσον είστε δικαιούχος & η επιχείρησή σας πληρροί τις προϋποθέσεις, ο φάκελος σας θα εγκριθεί.

Υψηλού επιπέδου υπηρεσίες
για τις επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν

Αποστολή μας η υποστήριξη κάθε φιλόδοξου επιχειρηματικού εγχειρήματος. Είμαστε οι συνεργάτες που θα σας βοηθήσουν να υλοποιήσετε τα όνειρά σας, με τη δύναμη τόσο των ευρωπαϊκών πόρων αλλά και της επιστημονικής προσέγγισης της επιχειρηματικότητας.

Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικού Συμβούλου

Επιχειρησιακά Σχέδια

Εξαγορές & Συγχωνεύσεις

Άντληση επενδυτικών και δανειακών κεφαλαίων

Στρατηγικός σχεδιασμός και Ανάπτυξη

Επιχειρησιακά Σχέδια Αναδιάρθρωσης Δανειακών Υποχρεώσεων

Υπαγωγή επενδυτικών Έργων προς Χρηματοδότηση

Στρατηγική Ψηφιακής Μεταρρύθμισης